‘त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो’

मातृका अर्याल :

व्यापार वाला र जागिर वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

लगानी भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

घरवाला र डेरा वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

मासिक भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

आफ्ना वाला र पराइ वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

सामिप्यता भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

वाइफाई वाला र डाटा वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

फोर जि भए बेग्लै होला,

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

बाइक वाला र ट्याक्सी वालाको कुरा मिल्दैन हजुर,

सवारी भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

रस्नादी वाला र प्रसादी वालाको कुरा मिल्दैन हजुर,

जेजमानी भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

पुंजी वाला र राहत वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

राष्ट्रियता भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

इमानी वाला र वेइमानी वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

संकटमा भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

शिक्षा वाला र भिक्षा वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

व्यवहारमा भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

आज वाला र भोली वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

वाद्यतामा भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

व्यवसाय वाला र कला वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

परिभाषामा भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

धन वाला र तन वालाको कुरा मिल्दैन हजुर,

समस्यामा भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

वर्तमान वाला र भुत वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

अनुभवमा भए बेग्लै होला

त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

शहर वाला र जंगल वालाको कुरा मिल्दैन हजुर ,

जरुरतमा भए बेग्लै होला स्वार्थमा भए बेग्लै होला । त्यसैले दुरी हाम्रो अलिक राम्रो

Facebook Comments Box
TOP