स्याङ्जा :प्रशासनले खारेज गर्यो सवारी पासहरु, भोलिबाट आवश्यक्ता अनुशार दिईने ।

आँधीखोला खबर/स्याङ्जा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले लकडाउनका समयका लागि दिईएका यात्रा अनुमती सवारी पास खारेजको गरेको छ । जिल्ला … Continue reading स्याङ्जा :प्रशासनले खारेज गर्यो सवारी पासहरु, भोलिबाट आवश्यक्ता अनुशार दिईने ।