Home » Entries posted by बिचार /लेख

‘रेलै घुमेर, गयो दाजुको आधि उमेर’
निख्लो (निस्तो) सहानुभूति ।
‘यही चालाले न रेल न तेल’
गर्भमै बलात्कृत कस्तुरी
राजनीति र राज्य सञ्चालन
बिचार /लेख, Author at आँधीखोला खवर