अत्यावश्यक सेवाका लागि जारी हुने E-Pass भर्ने तरिका !

Step – 1 आफ्नो मोबाईलको मेसेज बक्सका गई आफ्नो नाम Type गरी 1112 मा मेसेज पठाउनु होस् ।
Step – 2 मेसेज पठाए पछि तपाईको Inbox मा E-Pass को (https://epass.moha.gov.np) एउटा लिंक आउँछ, त्यस पछि त्यस लिंकलाई आफ्नो ब्राउजर (Google Chrome) आदि माध्यमबाट त्यस लिंकलाई खोल्नुहोस् । खाेलेपछि तल फोटोमा जस्तै E – Pass खुल्छ ।
Step – 3 E – pass खुले पछि सूरूमा अनुरोधको प्रकार छान्नु होस्‍ त्यसपछि अनुरोधकर्ताको विवरणमा नाम, मोबाईल नम्बार,ठेगाना, अनुमति आवश्यक क्षेत्र, पास जारी गर्नु पर्ने जिल्ला आदि ‍सम्पूर्ण
विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नुहोस्‍ । यस पछि आउने परिचय पत्रमा आफ्नो लाईसेन्स अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्ने तथा परिचय पत्र नम्बरमा आफ्नो लाईसेन्स नम्बर लेख्नुहोस् ‍।
यस पछि अनुमतिको किसिम कस्तो हो छान्नुहोस् ‍साथै अनुमतिको कारण समेत खुलाउनुहोस् । यस पछि अवधि, कहाँबाट कहासम्मको लागि हो त्यो पनि भर्नुहोस् यस्तै सवारीको विवरणमा किसिम र नम्बर समेत भर्नुहोस् ‍।
Step – 4 यति गरी सके पछि सहयोगी कागजात जस्तै निवेदन, विरामि भए अस्पतालको काजग, कार्यालयको सिफारिस, मृत्यु खुल्ने कागज, ब्लुबुक, पान नम्बर, स्थानीय तहको सिफारिस लगायत सवारी पास जारी गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कागज अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नुहोस ।
Step – 5 यस पछि I’m not a robot मा टिक लगाई बुझाउनुहोसमा क्लिक गर्नुहोस यस पछि तपाईको मोबाईलमा पेश भएको मेसेज आउछ तर त्यो मेसेज E- pass जारी भएको मेसेज नभई विवरण पेश भएको मेसेज मात्र हो ।
Step – 6 माथिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नु भए पछि यदि सम्पूर्ण कागजात पुगेको अवस्थामा पास जारी भएको मोबाईलमा मेसेज आउने छ । यदि पास जारी नभए‍को अवस्थामा केहि कागजात र प्रक्रिया नमिलेको भनि मेसेज आउने छ । उक्त मेसेजमा दिएको जानकारी अनुसार पुन सोहि प्रक्रिया मार्फत E- pass का लागिआवेदन पेश गर्न सकिने छ ।
epass जारी गर्ने/नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको छ ।
नोट:- १११२ मा SMS गर्दा पैसा लाग्दैन । साथै https://epass.moha.gov.np खोल्दा समेत पैसा लाग्दैन ।

Facebook Comments Box
TOP